Έρευνα συνδέει την χρήση κινητών με τον καρκίνο

Να τελικά που μερικές φορές οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν κάποια βάση. Και όχι, δεν πρόκειται να μεταφέρω καμία θεωρία συνωμοσίας, αν δεν καλύπτεται και δεν έχει βασιστεί σε κάποια αξιόλογη έρευνα, ωστόσο η θεωρία καρκινογένεσης από τα κινητά τηλέφωνα πλέον στηρίζεται και από την ανάλογη έρευνα και μάλιστα από την Αμερικανική κυβέρνηση.

Η σχετική έρευνα έχει τίτλο "Report of Partial Findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley SD rats (Whole Body Exposures)" [1] και πρόκειται για 10χρονη έρευνα κόστους 25εκ δολαρίων [2], όπου εξετάστηκαν 2500 τρωκτικά. Η έρευνα εξέτασε τα εγκεφαλικά κύτταρα των ποντικιών και βρήκε ότι η ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα, συνδέεται με τον καρκίνο στα ποντίκια.

Τα ποντίκια εκτέθηκαν στον ίδιο τύπο ακτινοβολίας που εκπέμπουν και τα κινητά τηλέφωνα, στην ίδια συχνότητα για 9 ώρες κάθε μέρα επί δύο χρόνια. Οι τύποι καρκίνου που βρέθηκαν στα ποντίκια είναι οι ίδιοι τύποι που εμφανίζονται και στον άνθρωπο, το γλοίωμα (εγκεφάλου και θανατηφόρας μορφής) και σβάνωμα (καρδιάς).

Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται να στηρίξουν σχετική έρευνα του 2011 [3], βάση της οποίας ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο ανέφερε τα κινητά τηλέφωνα ως πιθανά καρκινογόνα.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα συμπτώματα παρότι ήταν σχετικά μικρά, μεγάλωναν ανάλογα με την έκθεση στην ακτινοβολία [4].

Πάντως, η σύνδεση κινητών τηλεφώνων και καρκίνου δεν είναι τελείως άγνωστη. Πέρυσι το Consumer Reports ανέφερε 3 έρευνες που επίσης συνέδεαν την χρήση των κινητών τηλεφώνων με τις προαναφερόμενες μορφές καρκίνου [5], ενώ σε μια από αυτές τις έρευνες μάλιστα υπήρξε και σύνδεση και το ακουστικό νευρίνωμα, έναν καλοήθη όγκο εγκεφάλου που προκαλεί κώφωση, δυσκολία στο περπάτημα, ζάλη και πονοκεφάλους [6].

Αν και υπάρχουν αναφορές περί ασφάλειας των κινητών τηλεφώνων [7], βασίζονται σε μικρότερης κλίμακας έρευνες. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι μακροχρόνια έρευνα. Ο καρκίνος δεν αναπτύσσεται άμεσα, αλλά παίρνει χρόνια για να αναπτυχθεί και η συγκεκριμένη έρευνα είναι και η πιο σημαντική για να μας δείξει ότι όντως τελικά υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην χρήση κινητών και στην εμφάνιση καρκίνου.